ข้อควรรู้สำหรับการส่งงานให้โรงพิมพ์

 

ข้อควรรู้สำหรับการส่งงานให้โรงพิมพ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เข้าใจในการติดต่อประสานงาน ทางศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์จึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

สำหรับต้นฉบับที่ต้องการส่งให้โรงพิมพ์


 หากลูกค้ามีต้นฉบับเป็นไฟล์ word กรุณาแยกไฟล์ภาพประกอบในเนื้อหานั้น ๆ มาด้วย เนื่องจากข้อจำกัดจากโปรแกรมทำให้บางครั้งไม่สามารถนำภาพเหล่านั้นออกมาได้
______________________________________________________________

 

 หากลูกค้ามีไฟล์ที่ทำการออกบบมาแล้ว ไฟล์งานดังกล่าวควรมีคุณสมบัติดังนี้

CMYK1. ไฟล์งานควรอยู่ในรูปแบบของ Pdf , EPS หรือ TIF ในกรณีที่เป็นไฟล์มี Layer ต้องการให้ทางเราสามารถ แก้ไขงานในบางส่วน ควรทำการบันทึกงานไว้ใน รูปแบบงาน Photoshop ภาพงานที่นำมาพิมพ์ควรแปลงภาพให้เป็น Mode CMYK เพื่อที่สีของภาพจะได้ใกล้เคียงกับงานที่จะพิมพ์ออกมา

2. ความละเอียด ( Resolution ) ของรูปภาพควรอยู่ระหว่าง 200-350 dpi การที่รูปภาพมีความละเอียดน้อยจะทำให้ ความคมชัดของภาพนั้นๆ น้อยลงและถ้ามากจนเกินไป จะทำให้ไฟล์งานหนักเกินไป โดยที่ความละเอียดไม่ได้มากขึ้นเท่าไร

3. การสร้างงานในแต่ละหน้า ควรที่จะทำพื้นที่ขอบของภาพ เพื่อเผื่อเจียนรอบด้านอย่างน้อย ด้านละ 3 mm. นั้นคือการเพิ่มด้าน ล่าง 3 mm. ด้านบน 3 mm.ด้านซ้าย 3 mm. ด้านขวา 3 mm.

4. สีต่าง ๆ เช่น Pantone อย่าลืมแปลงเป็น Mode CMYK ข้อสำคัญอย่าลืมบันทึก FONT หรือทำการ Create Outline  เพื่อป้องกันปัญหาในการเปิด ไฟล์งานจากเครื่องอื่นๆ (ยกเว้นงานที่ต้องการสีพิเศษ สามารถส่งเป็น pantone และแจ้งทางโรงพิมพ์ให้ทราบด้วย)

 

*** SAVE งานทุกครั้ง อย่าลืม SAVE รูปภาพมาด้วยเสมอ***